• லிங்க்டின் (2)
  • sns02
  • sns03
  • இன்ஸ்

முன்னணிகளை வாங்குதல்

உடைந்த / நொறுக்கப்பட்ட பசையுள்ள அரிசியை வாங்குதல்
தாய்லாந்து, மியான்மர், வியட்நாம் ஆகியவற்றிலிருந்து பசையுடையது